srssssersssdgimvssmicdsd
[widgetkit id=20]
  • Domov
  • Dijaki
  • Letni delovni načrt skupnosti dijakov strojne šole 2016/2017

Letni delovni načrt skupnosti dijakov strojne šole 2016/2017

Kaj je dijaška skupnost?

  • Je skupnost vseh dijakov naše šole, njene aktivnosti pa vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti, ki na začetku šolskega leta  izberejo svojega predsednika.

Kaj počne?

  • Sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje dijakov v šoli tako pri pouku kot pri izven šolskih dejavnostih.

V šolskem letu 2016/2017 je:

– mentorica: Bojana MIKLAVŽIN, prof.

– predsednik: Gregor LESJAK iz 2. S

– podpredsednik: Jan GRIL iz 4. Sb

Naloge Dijaške skupnosti SŠ:

– izvolitev predsednika in podpredsednika,

– udeleževanje sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (predsedniki vseh šol),

– sodelovanje s Skupnostjo dijakov ŠCV,

– pomoč pri organizaciji Mnogoboja družabnosti (23. marec 2017),

– organizacija sprejema novincev (Fazaniranje),

– organizacija predaje ključa,

– izvedba volitev dijakov v Svet Šolskega centra Velenje (14. december 2016),

– opozarjanje na in (so)reševanje težav vsakdanjika srednješolcev (dijaška prehrana, prevozi, ureditev pogojev za učenje, skrb za šolski prostor in inventar),

– obravnavanje Pravilnika o ocenjevanju in šolskih pravil,

– oblikovanje predlogov za pohvale in priznanja,

–  reševanje morebitnih problemov v odnosih med dijaki in učitelji,

–  spremljanje učnega uspeha in drugih dosežkov.

O vsebinah sestankov Dijaške skupnosti SŠ bodo predsedniki poročali na razrednih urah.

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Strojna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660